sound transit Stride

Chào mừng quý vị

Cảm ơn quý vị đã tham gia sự kiện giới thiệu trực tuyến về Dự Án xe buýt nhanh (BRT) Stride. Sự kiện giới thiệu trực tuyến sẽ kết thúc vào ngày 28 tháng 4 năm 2023. Hãy tìm hiểu thêm trên trang web về dự án của Sound Transit.  trang web về dự án của Sound Transit.

Cảm ơn quý vị đã tham gia khảo sát của chúng tôi! 

Ý kiến phản hồi của cộng đồng sẽ giúp định hình các hợp đồng xây dựng sắp tới của chúng tôi và cho thấy quá trình tham gia toàn diện và có ý nghĩa trong suốt thời gian thực hiện dự án. Các câu trả lời trong cuộc khảo sát trước khi xây dựng sẽ được tóm tắt trong bản tóm tắt mức độ tham gia thiết kế 60% dự kiến sẽ được công bố vào mùa hè năm 2023. Ý kiến đóng góp của công chúng sẽ được đưa vào thiết kế tùy thuộc vào tính khả thi cũng như ngân sách, thực trạng phát triển trong tương lai và các yêu cầu pháp lý cho phép. 

Chương trình cũng đang lên kế hoạch cung cấp các cơ hội tham gia vào cuối năm 2023.  

Quý vị bỏ lỡ các cuộc họp công khai vào mùa xuân năm 2023? 

Đội ngũ thực hiện dự án đã tổ chức các buổi trao đổi trực tiếp vào tháng 3 và tháng 4 năm 2023 để chia sẻ các kế hoạch thiết kế mới nhất cho đoạn Lake Forest Park, Kenmore, Seattle-Shoreline và Bothell. Người tham gia có thể tìm hiểu thêm về thiết kế trong khu phố của mình, trò chuyện với các chuyên gia về chủ đề và chia sẻ quan điểm với nhân viên dự án. Các kế hoạch thiết kế cho đoạn Shoreline-Seattle, Lake Forest Park, Kenmore và Bothell có sẵn dưới đây, xin lưu ý rằng đây là những tệp lớn và có thể sẽ mất thời gian để tải. 

Sắp tới sẽ có công việc gì liên quan đến dự án? 

Trong giai đoạn thiết kế sắp tới, đội ngũ thực hiện dự án sẽ:

  • Hoàn thiện thiết kế lòng đường và vỉa hè.
  • Hoàn thiện thiết kế trạm và thêm tác phẩm nghệ thuật công cộng.
  • Chuẩn bị cho công tác xây dựng.
  • Xin giấy phép sử dụng đất, giấy phép môi trường và giấy phép xây dựng.
  • Tiếp tục quy trình thu mua lại bất động sản.
  • Tiếp tục kết nối với công chúng, các nhóm cộng đồng, cơ sở kinh doanh, quan chức dân cử để thông báo về kế hoạch thiết kế và xây dựng.

Cách liên hệ

Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng liên hệ với đội ngũ thực hiện dự án qua email theo địa chỉ brt@soundtransit.org hoặc qua điện thoại theo số 206-370-5533. Chúng tôi khuyến khích quý vị đăng ký vào danh sách nhận email của chúng tôi để theo dõi thông tin cập nhật trong tương lai.

 

 

Dịch Vụ Dịch Thuật

查看简体中文版网站

檢視此網站的繁體中文版本

Ver este situio en espanol

Xem trang web này bằng tiếng Việt

Nếu ngôn ngữ của quý vị chưa được hỗ trợ, vui lòng liên hệ theo số 1-800-201-4900/Dịch Vụ Tiếp Âm TTY, vui lòng gọi 711 hoặc gửi email đến địa chỉ accessibility@soundtransit.org để nhận định dạng thay thế.

 

Đăng ký để nhận bản tin về dự án

Nhận bản tin sắp tới về dự án và có cơ hội tham gia với cộng đồng

Đăng ký để nhận thông tin cập nhật